6395Tarzan Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılmış bir öykü karakteridir.
İlk olarak 1912'de Maymunların Tarzanı adlı romanla ortaya çıkmış ve daha sonra
23 devamı daha yazılmıştır....