Pratt iyi bir hikaye anlatıcı...
Farkı, farklılığı anlatması ve kahraman dediğimiz
Maltese anlatılanların içinde gezinen figüran gibi.
Balina kemiğinden yapılmış iskambil kartlarından dört as...