Konu: Çizgiromanlarda enteresan kareler...

 1. #21
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  ;***************************************** I . P A R T *****************************************





  Kurt Adam ' Lycanthropus ' ve tarihsel arkaplanı Link' te incelenilmişti...

  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]











  WHAT is Lycanthropy? The change of man or woman into the form of a wolf, either through magical means, so as to enable him or her to gratify the taste for human flesh, or through judgment of the gods in punishment for some great offence.

  This is the popular definition. Truly it consists in a form of madness, such as may be found in most asylums.

  Lycanthropy nedir? Erkek ya da kadının bir kurt formunda, ya büyülü yollarla, onun ' erkek ya da kadının ' insan eti arzusunu tatmin etmesini sağlamak için ya da bazı büyük suçlar için ceza olarak tanrıların yargılaması yoluyla, değişmesi.

  Bu popüler bir tanımdır. Gerçekten de, çoğu akıl hastanesinde olduğu gibi, bir çılgınlık biçiminde oluşur.



  Konu machine_code tarafından (01.07.20 Saat 16:46 ) değiştirilmiştir.

 2. #22
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  ;***************************************** II . P A R T *****************************************





  Virgil writes in his eighth Eclogue:--

  Has herbas, atque haec Ponto mihi lecta venena

  Ipse dedit Moeris; nascuntur plurima Ponto.

  His ego saepe lupum fieri et se conducere sylvis

  Moerim, saepe animas imis excire sepulchris,

  Atque satas alio, vidi traducere messes


  Virgil, sekizinci Eglog' unda ' Pastoral şiirinde ' yazıyor:--

  Pontus' daki bu otlar ve zararlı bitkiler toplandı

  Moeris' in kendisi ' onları ' bana verdi; Pontus' da ' onlar ' çok sayıda yetişir.

  Bunlar sayesinde, Moeris' in kendisini bir kurda dönüştürdüğünü ve ormanlarda sinsice dolaştığını ' kötü niyetle gizlendiğini '

  sık sık ' onların ' derin mezarlarından hayaletleri gün ışığına çıkarttığını,

  ve bahar hasadını, başka bir yere aktardığını gördüm.



  NOTAE ' Notlar '

  96 Ponto ] Pontus Asiae Minoris regio : Euxino mari sive ponto, a Septentrione terminata; ab Oriente, Colchide: ferax venenorum utraque regio fuit. In Ponto regnavit Mithridates, qui venenis pascebatur : in Colchide nata est Medea, celebris venefica.

  Pontus Küçük Asya krallığı : Pontus veya kuzeyden Euxino mari ' Euxino mari /Ponto Euxino /Ponto,...; Antik çağlarda, Grekler -Graeci- tarafından, Karadeniz için kullanılan, antik Grekçe -lingua Graeca antiqua- bir ad ' Doğudan Kolhis ' Colchis est regio triquetra magnae antiquitatis in orientali litore Ponti Euxini iacens et montibus Georgiae; Kolhis, Gürcistan dağlarına ve Karadeniz' in doğu kıyısına uzanan büyük antik üçgen bir alandır ' ile sınırlanan hat: Her yanı bereketli ' bol miktarda ' zehirlerin olduğu bir arazi idi. Pontus' ta, ' bir hükümdar olarak ', güçlü ' zehirli ' iksirlere kendini adayan ' zehir bilimci ' Mithridates hükmetti ' krallık etti ' :

  Kolhis' te, ' ünlü cadı ' Medea ' Medea (mythologia): Medea filia Aeetis regis Colchidis, mulier paulatim Iasonis; Medea (mitoloji): Kolhis' in kralı Aeetis' in kızı Medea, Altın Postu -vellus aureum- arayan Iasonis' in -Iason in mythologia Graeca est persona ficta, filius Aesonis et dux Argonautarum, qui vellus aureum, auxilio Medeae, quam postea uxorem duxit, e Colchide in Graeciam transportavit; Iason, Yunan mitolojisinde, sonradan evlenmiş olduğu eşi Medea' nın yardımıyla, altın postu Kolhis' ten Yunanistan' a nakleden Argonotların lideri ve Aeson' un oğlu olan hayali bir kişidir- tedricen eşi ' doğmuştu.



  ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Lycanthropus, est figura in mythologiis et religionibus per totum mundum notissima. Lycanthropus nominatur, quia proprietatibus corporis et lupi et hominis apparere solet. Iam in veterrimis fabulis de talibus monstris narratur, in carmine de Gilgamo, in Ovidii Metamorphosibus, in Petronii Satyricis, in Apulei Metamorphosibus.

  Lycanthropus, tüm dünya dinleri ve mitolojilerinde, çok bilinen bir figürdür. Hem insan hem de kurt fiziksel özelliklerinde görünene ' eğiliminde olana ', Lycanthropus adı verilir. Zaten bu canavarlar hakkında en eski fabllarda anlatılır ki, örneğin, Gılgamış Destanında, Ovid' in Dönüşümlerinde, Petronius' un Satyricon' unda, Apuleius' un Metaformozlarında.

  Lycanthropi saepe lunae afflictae submissi esse dicuntur. Itaque etsi plerumque hominum figuram habere videntur, plenilunio vero vel lupi vel monstra utriusque speciei, sc. simul et hominis et lupi, similia prodeunt. Solis instrumentis argenteis vulnerari dicuntur, praecipue telis argenteis. Lycanthropi flore generis aconiti argui possunt, nam umbra plantae in mento lycanthropi luteola est.

  Lycanthropi, çoğunlukla, ayın etkisine boyun eğenlere, denilir. Bu nedenle ve dahası o halde, çoğunlukla, insanların şekline sahip görünse dahi, gerçekte, ayın on dördünde ' dolunayda ' kurt veya canavar özelliğinin biri ya da her ikisi, bilhassa, aynı zamanda, hem insan hem kurt gibi görünürler ' ortaya çıkarlar '. Yalnız gümüş parçalarına savunmasız ' gümüş parçalarından yaralanır ' denilir, özellikle, gümüş silahlara ' gümüş silahlardan yaralanır '. Lycanthropi, aconitum ' kurtboğan, rahip külahı,... ' türünün çiçeğinden bilinebilir, çenekli gölge bitkileri için, lycanthropi, sarımsıdır.


  Nota Bene:

  The Wolf Man - (1941) filminde, Roman Maleva ' Romanus /Aegyptiacus /Zingarus /,... Malevolens ' ne diyordu_?...






  A werewolf can be killed only with a silver bullet or a silver knife.

  Bir kurtadam yalnızca gümüş mermi ya da gümüş bıçakla öldürülebilir.


  Lycanthropia est morbus lycanthroporum. In quem qui inciderunt, luporum similes vel ululant vel pedibus manibusque quadrupedatim currunt vel alia talis morbi edunt signa.

  Lycanthropia, kurtadamların ' bedeninin /zihninin ' rahatsızlığıdır. ' Bedende /zihinde ' oluştuğunda ' extrem hallerde ', kurtlara benzerler veya ulurlar veya elleriyle ve ayaklarıyla dört ayaklı bir şekilde hareket ederler veya diğer yemek yeme bozukluğu semptomlarıdır.


  Apud Plinium ' Plinius' un yazılarında '

  Antiqua notio versipellis in Plinii Naturali historia reperitur ' Antik kavram versipellis, Plinius' un Doğal Tarih' inde bulunuyor '









  De lupis ' Kurtlar hakkında '

  Sed in Italia quoque creditur luporum visus esse noxius vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere ad praesens. inertes hos parvosque Africa et Aegyptus gignunt, asperos trucesque frigidior plaga. Homines in lupos verti rursusque restitui sibi falsum esse confidenter existimare debemus aut credere omnia quae fabulosa tot saeculis conperimus. Unde tamen ista vulgo infixa sit fama in tantum, ut in maledictis versipelles habeat, indicabitur.

  Euanthes, inter auctores Graeciae non spretus, scribit Arcadas tradere ex gente Anthi cuiusdam sorte familiae lectum ad stagnum quoddam regionis eius duci vestituque in quercu suspenso tranare atque abire in deserta transfigurarique in lupum et cum ceteris eiusdem generis congregari per annos novem. Quo in tempore si homine se abstinuerit, reverti ad idem stagnum et, cum tranaverit, effigiem recipere, ad pristinum habitum addito novem annorum senio. Id quoque adicit, eandem recipere vestem.

  Mirum est quo procedat Graeca credulitas! nullum tam inpudens mendacium est, ut teste careat. Item Apollas, qui Olympionicas scripsit, narrat Demaenetum Parrhasium in sacrificio, quod Arcades Iovi Lycaeo humana etiamtum hostia faciebant, immolati pueri exta degustasse et in lupum se convertisse, eundem decimo anno restitutum athleticae se exercuisse in pugilatu victoremque Olympia reversum.


  İtalya' da da bir kurdun gözünde zararlı bir etki olduğuna inanılmaktadır; onu ilk gören bir insanın sesini anında alıp götüreceği varsayılır*. Afrika ve Mısır, kuru ve durgun bir doğadan kurtlar üretirler; daha soğuk iklimlerinkiler şiddetli ve vahşidir. Bu adamlar kurtlara dönüşmüşler ve tekrar orijinal hallerine geri dönmüşler, aslında, yüzyıllardan beri efsanevi olduğu anlaşılan tüm bu masallara inanmaya hazır olmadıkça, güvenle, yanlış olarak görmeliyiz. Ancak, inanç, avamın zihninde bu kadar kararlı bir şekilde sabit hale geldiği, ve versipelles* teriminin ortak bir dokunulmazlık biçimi olarak kullanılmasına neden olduğu için, burada, kökenini belirteceğim.

  Euanthes, Yunanistan' ın itibarsız bir yazarı, Arcadianların, bir Anthus ailesinin bir üyesinin kurayla seçildiğini, ve daha sonra o bölgedeki belirli bir göle götürüldüğünü, bir meşe ağacı üzerine giysileri askıya alındıktan sonra, su boyunca yüzdüğünü ve sudan çıktığında bir kurda dönüştüğünü ve dokuz yıl boyunca aynı türün diğer hayvanlarıyla ilişkide bulunduğunu ' arkadaşlık ettiğini ', ileri sürdükleri konusunda bizi bilgilendiriyor. O, bütün bu zaman boyunca, kendini, bir insanı görmekten alıkoymuşsa, aynı göle geri döner ve karşıya yüzdükten sonra, orijinal görünümüne, ancak dokuz yaşındaki bir çocuğun eski görünümüne eklenmesiyle devam eder. En eskisi de, buna, eski elbiselerini de aldığını ekliyor.

  Yunanlıların saflığı, ne şaşırtıcıdır! Burada bir gerçek dışılık yoktur, eğer ki bu denli barizse, onların şahadet ettikleri ' tanık olduklarıyla ilgili olarak gördüklerini, bildiklerini söyledikleri ' tespit edilemez. Öte yandan, Olympionicas' ı ' Olimpiyat muzafferleri ' yazan Agriopas, bize, Arcadian' ların Jupiter Lycaeus' a* sundukları insan kurbanı sırasında, Parrhasian' lı* Demaenetus' un, katledilmiş bir çocuğun bağırsaklarını tattığını; ondan sonra bir kurda dönüştüğünü, ama on yıl sonra, orijinal şekline ve bir sporcunun çağrısına geri döndüğünü ve Olimpiyat oyunlarındaki dövüş yarışmalarında galip geldiği konusunda bizi bilgilendiriyor.


  * Bundan dolayı, bir başkasının girişine aniden suskun kalan bir kişiye, şu atasözü ifadesi uygulandı; " Edere non poteris vocem, Lycus est tibi visus; Sessizsin, algılıyorum, bir kurt gördün "


  * Versipelles harfi harfine -ad litteram- " cilt değiştiren " anlamına gelir; bazı antik tıp yazarları tarafından, hastanın kendini bir kurt olarak değiştirdiği ve likantropi " kurda dönüşme /kendini kurt sanma " olarak adlandırılan tuhaf bir akıl hastalığı formuna uygulandı. Kelimenin Romalılar arasında ortak kullanımda olduğu ve karakterleri ve alışkanlıklarında kayda değer bir değişime uğramış herhangi birine uygulandığı görülmektedir.


  * Zeus ' Zeus est interpretatio Graeca dei Romani Iovis; Zeus Roma Jüpiter tanrısının Yunan yorumudur ' ve Pan' a ' Pan in Mythologia Graeca est deus et figura naturae et pastoria; Pan, Yunan Mitolojisinde, hem çoban hem doğa figürünün tanrısıdır ' ibadet edilen Yunanistan' da bir dağ. Lycaon, tanrıların kralı ' rex deorum ' Zeus tarafından, bir kurda dönüştürülen, efsanevi Yunan kralıdır ve Lycaean' ın, Arcadianlar tarafından, ilahi müdahaleden etkisiyle tasarlanmış insanların kurtlara sözde dönüşümü için, Jüpiter' e verilen bir sıfat olduğu varsayılmıştır.






  Igne Lycaonias deuastat Iuppiter aedes,/Ille fugit rapidum vertitur inque lupum.

  Syluas et rabiosa petit spelaea Ferarum,/Visque ferox animo, quae fuit ante manet.



  Jüpiter, ateş ile, Likaonyalıların meskenlerini mahvediyor, /O ' Lycaon -Arcadia' nın efsanevi bir kralı- ' hızla kaçıyor ve bir kurda dönüşüyor.

  Ormanlara ve azgın vahşi hayvanların inine yöneliyor, /' doğuştan sahip olduğu ' görkemli ve enerjik zihin yeteneği, daha önceden olduğu gibi kalmış bulunuyor.



  * Parrhasius est regio in Arcadia meridionali; Parrhasian, güney Arcadia' da bir bölgedir.


  Carmina de Gilgamo, in linguis Sumerica, Accadica, necnon Hethitica olim scripta et per multa saecula oblita, temporibus nostris interpretata sunt poesis epica e scriptura cuneiformi. Heros Gilgamus fuit rex vel historicus vel mythologicus urbis Uruk Mesopotamiae.

  Gılgamış Destanı, Sümer, Akad ve ayrıca Hitit dillerinde yazılmış ve yüzyıllar boyunca unutulmuş olan, günümüzde de tercüme edilen, çivi yazısındaki epik şiirdir. Kahraman Gılgamış, Mezopotamyanın mitolojik Uruk ' Accadice: Uruk, Latine: Orchoe ' şehrinin tarihçisi ve kralıydı.


  Metamorphoses (hoc est, mutationes formarum) est carmen epicum a P. Ovidio Nasone scriptum, quindecim librorum.

  Dönüşümler (Bu, formların değişimleridir), P. Ovidius Naso tarafından yazılmış, onbeş kitaptan oluşan epik şiirdir.


  Satyricon sc. libri sunt fabulae a Petronio Arbitro scriptae, quae etiam hodie partim servatae sunt. De titulo, quo modo intellegi debeat, ambigitur.

  Satyricon, sc. kitabı ' Satyrlike' ın maceralarının kitabı ' Petronius Arbiter tarafından yazılmış ' mutlak bir kesinlik olmadan, Petronius Arbiter' e atfedilmiş ' olan hikayelerdir ve aynı zamanda, bugün dahi, bir bölümü muhafaza edilmiştir.


  Metamorphoses sive Asinus Aureus est mythistoria a Lucio Apuleio saeculo secundo p.C.n. scripta, et prima terrae occidentis mythistoria

  Dönüşümler veya Altın Merkep, M.S. II. yüzyılda, Lucius Apuleius tarafından yazılmış, batı dünyasının ilk macera romanıdır.


  ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sevgili Barisvolkan, içtenlikli ilginiz için, çok teşekkür ederiz...


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...
  anthis .
  Konu machine_code tarafından (01.07.20 Saat 16:48 ) değiştirilmiştir.

 3. #23
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Uzun bir aradan sonra eski dostlarımıza selam...





  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 4. #24
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu



  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 5. #25
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu



  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 6. #26
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Sevgili Fındıkfındık' a, resimlere gösterdiği ilgi için, çok teşekkür ediyoruz...





  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 7. #27
  Aktif Üye
  Üyelik Tarihi
  Oct 2015
  Mesajlar
  553

  Seviye: 39 
  Tecrübe: 1,741,772
  Sonraki Seviye: 1,757,916

  Beğenmiş
  4,552
  Beğenilmiş
  4,272
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Oldukça ilginç bir çalışma.
  İlgi, bilgi ve de tahammül isteyen, sabır gerektiren bir çalışma.
  Değerli dostumuzu kutlar, çalışma ve başarılarının devamını dilerim.
  İlgi ile izleyenlerdenim.
  Selam,sevgi ve saygılar.

 8. #28
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Alıntı fındıkfındık Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben genelde bir konuya iki kez yazmam ama bugün nedense içimden geldi, iyi ki varsın machine code, seninle aynı masada oturduğum için gurur duyuyorum
  Alıntı HACILI Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Oldukça ilginç bir çalışma.
  İlgi, bilgi ve de tahammül isteyen, sabır gerektiren bir çalışma.
  Değerli dostumuzu kutlar, çalışma ve başarılarının devamını dilerim.
  İlgi ile izleyenlerdenim.
  Selam,sevgi ve saygılar.
  Sevgili Fındıkfındık ve HACILI' ya, içtenlikli mesajları için teşekkür etmek bizim için çok büyük bir onurdur...

  Değişen hiçbir şey yok açıkçası,...

  Eski günlerdeki gibi,...

  Yokluklarınızda bizi sizlerle ararlar sevgili dostlarımız...

  Sevgili Fındıkfındık ve HACILI için:






  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 9. #29
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu



  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 10. #30
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,020
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu


  Alıntı darkmalt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hoş geldin machine_code.
  Özledim senin mesajlarını.
  Hele, buzdağının kütlesini hesapladığın bir mesajın vardı ki; Unutmam mümkün değil. :)
  Hoş bulduk sevgili Darkmalt...

  Uzak geçmişte, Peter Wright' ın Casus Avcısı adlı kitabı üzerine konuşmuştuk, geçmişte Arnold Böcklin' in Ölüler Adası " Die Toteninsel " üzerine, şimdilerde de Titanik...

  Her defasında da aynı içtenlik... Değişen hiçbir şey yok... Eski günlerdeki gibi...

  İçtenlikle diyoruz ki, biz de sizleri özledik...


  Vampirlerin ' vampyrorum ' ölümsüz ' immortalis ', aynada görüntüleri aks etmeyen, güneşte kar gibi eriyip giden, çok güçlü varlıklar etc., oldukları söylenir... Misalen,


  ;................................................. .................................................. ..........................................

  N.B.:

  Felsefi açıdan ölümsüz olunamaz, hem var olup hem de aksetmeyen görüntü için ideal kara cisim olunması gerekir, ki bu da imkânsızdır, ayrıca hem ışığı bu denli absorbe edip hem de güneş ışığında kar gibi eriyip yok olma da bir çelişkidir...

  Ölümsüzlük ' immortalitas ' için:


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]

  ;................................................. .................................................. ..........................................

  Dr. Metrevelic ne diyordu_?...

  Onunla yalnız mücadele etmeniz hayatınıza mal olabilirdi..

  Baron Rakosi ne diyordu_?...

  Yaman adamsın Zagor... Ama Karanlıklar Prensi ' princeps tenebrarum ' ile başa çıkamazsın...















  N.B.: Sevgili Victoryv' e, resimlere gösterdiği ilgi için, çok teşekkür ediyoruz...


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

FACEBOOK'TA PAYLAŞ

Konuya Mesaj Yazanlar: 9

profesyonel web tasarım
© Copyright 2021. Tüm Hakları Saklıdır. Çizgili Kitap | Çizgili Kitap Forum Kuralları