Konu: Çizgiromanlarda enteresan kareler...

 1. #201
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu  ;÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷ ·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·

  N.B.:

  ' En ' eskilerden biri " E.K. ", ' her nedense ' bazı platformlarda, çoğunlukla erek belirsiz de olsa, arada sırada, imalarla ' sözüm ona ' bir şeylere de dem vurmaktadır. Her neyse. Ne var ki, biz, tam aksine, son derece açık ve netizdir.

  Meselâ, L.S.G. " E.K. olmayan O.Y. " ne diyordu_?

  Machine_code'un Sırları 2

  Bir vatoz gibi malum Mandrake kapakları paylaşmanı bekliyordum, . . .

  . . . forumunda erenkelleri kazı, yok et tüm mesajlarını sil . . .


  Senin arkadaş, marka machine_code'un Ottomanovski hayallerine ek olarak ben bu dergiyi paylaşırsam bu benim faşist olmamdan mı kaynaklanıyor?


  O hâlde, E.K.' e soruyoruz:

  Ne o_? O.Y. diye biri olmadığını yine mi tanıtlayamadık yoksa_? : )

  ;÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷ ·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·÷·  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 2. #202
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  . . . Machine_code markası:

  İspat:

  1 -


  Akabinde de 2. ve 3. ispatlar gelmekte, &c. : )

  Eğer ki burada ispat var ise ' ki yok ', 1 tanedir, 3 d e ğ i l. Her neyse.

  Öncesinde de tarafımızca defalarca denildiği gibi, paylaşım yapılırken, şu şunu, bu bunu paylaşmış mı paylaşmamış mı diye uğraşıp duramayız. Neden_? Biz ve sen, çizgiroman kapakları üzerine Doktora Tezi yazmıyoruz da ondan.

  Peki ne yapıyoruz_? Bize ve sana d e ğ i l, bazı ressamlara a i t kapak resimlerinin benzerlerini sanal alemde arıyoruz, bulunursa da paylaşıyoruz, bu kadar basit.

  Hülasa, bu mevzuda alıntı, intihal ya da benzeri hikâyeler hükümsüzdür ve dahi fasa fisodur.  Zaten bilindiği gibi, nerede kaldı ki çizgiroman kapakları, FKB, Mantık & Felsefe' den başka hiçbir şeyi ve hiç kimseyi tanımayız.

  Öyleyse, bizim için ehemmiyet-i hâiz olan ne_? Hemen anlaşılabilir ki, şu ispat hikâyesidir, ki eskiden beri de karşımıza çıkartılan bir mevzudur, ki bu yüzden de bu defa kökten çürüteceğiz.


  İspat; formel olmayanlara d e ğ i l, formel bilimlere ' mantık, matematik, geometri, &c. ' özgü bir kavramdır.

  Peki ispat nedir_?

  _ Matematik:

  Bay Dawkins, Cennetten Akan Irmak: Yaşama Darwinci Bir Bakış ' River Out of Eden: A Darwinian View of Life /Fluvius ex Paradiso: Vitae Despectus Darwinianus ' adlı eserinde ne diyordu_?


  Belli bir evrimsel değişim miktarı için gerekli zamanı tahmin etmeye nasıl girişirsiniz? Her evrim aşamasının boyutunu ölçmek için bir birim bulmamız gerekir ve bunu, zaten var olan şeydeki bir yüzde değişimi olarak ifade etmek mantıklıdır. Nilsson ve Pelger anatomik niceliklerdeki değişimleri ölçme birimi olarak, % 1'lik ardışık değişimlerin sayısını aldılar. Bu uygun bir birimdir; tıpkı, belirli bir miktarda işi yapmak için gereken enerji miktarı olarak tanımlanan kalori gibi. Değişimin tamamı tek boyutta olduğunda, en kolayı, % 1'lik birimi kullanmaktır. Sözgelimi, doğal seçimin uzunlukları giderek artan cennet kuşu kuyruklarını tercih etmesi gibi pek de olası olmayan bir durumda, kuyruğun bir metreden bir kilometreye uzaması için kaç aşama gerekecektir? Kuyruk uzunluğundaki % 1'lik artış sıradan bir gözlemcinin gözünden kaçacaktır. Yine de, kuyruğun bir kilometreye dek uzaması şaşırtıcı derecede az aşama gerektirir: Yedi yüzden daha az.

  İspat:

  Bay Dawkins tarafından kastedilen dizi şudur:

  a(x, n) = x [1, (1 + 1/100), (1 + 1/100)², . . ., (1 + 1/100)ⁿ]

  " % 1'lik artış " ile " bir metreden bir kilometreye uzaması için kaç aşama gerekecektir? "

  z(x, n) = x (1 + 1/100)ⁿ = xj

  z(x = 1, n) = (1 + 1/100)ⁿ = xj = 1000

  n = 694.2236776762828 < 700
  " Yedi yüzden daha az " : )

  Evrimsel değişim miktarı bu dizinin kümülatif toplamı olsun... Öyleyse " bir metreden bir kilometreye uzaması için kaç aşama gerekecektir? " İki yüz elliden daha az.

  İspat:

  n
  an(x, n) = x [ 1 + (1 + 1/100) + (1 + 1/100)² + . . . + (1 + 1/100)ⁿ ]
  n=0

  z(n) = (1 + 1/100)ⁿ

  n
  an(x, n) = x [ z(n = 0) + z(n = 1) + z(n = 2) + . . . + z(n = n) ]
  n=0

  n
  z(n = 1) an(x, n) = x [z(n = 1) + z(n = 2) + . . . + z(n = n+1)]
  n=0

  n ............... n
  an(x, n) — ∑ z(n = 1) an(x, n) = x [z(n = 0) — z(n = n+1)]
  n=0 ........... n=0

  n
  an(x, n) = x [z(n = 0) — z(n = n+1)] /[1 — z(n = 1)]
  n=0

  n
  an(x, n) = —100 x [1 — (1 + 1/100)ⁿ†¹]
  n=0

  n
  an(x = 1, n) = —100 [1 — (1 + 1/100)ⁿ†¹] = 1000
  n=0

  n = 240.9864865985741


  Aradaki fark:

  ... n
  —( an(x = 1, n) /z(x = 1, n)) + 1 = 0.6528691049473
  ... n=0


  Evrimsel değişim miktarındaki hızlı değişim de ilgi çekicidir.  _ Mantık:


  Alıntı machine_code Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  N.B.:

  Rönesans' tan bu yana, —üstüne üstlük de fasarya tezler üzerinden— bazı felsefeler ' Kartezyenizm, Diyalektik Materyalizm, Darwinizm,... ' ya da mantıklar ' Diyalektik Mantık, Bulanık Mantık, N Değerli Mantık,... ' ya da bilimler ' Kuantum Fiziği,... ' tarafından Muallim-i Evvel' e karşı ikide bir atağa geçmek, alışkanlık haline gelmiştir, ki iddialarının aksine Klasik Mantık İlkeleri & Tasım ' Principia Logica Formalia & Syllogismus ' ne reddedilebilir ne de çürütülebilir, zira böyle bir şey imkânsızdır.


  [Klasik] Mantık İlkeleri:

  özdeşlik ilkesi ' principium identitas '

  çelişmezlik ilkesi ' principium noncontradictionis '

  üçüncü halin olanaksızlığı ilkesi ' principium tertii exclusi '

  Şey, Şeydir ' Şey ise Şeydir ' = Şey, hem Şey hem de Şey olmayan olamaz = Şey, ya Şeydir ya Şey olmayandır ' değildir ', üçüncü hal olanaksızdır.

  (A->A) = ~(A/\~A) = (AV~A)

  İspat:

  Sembolik Mantık açısından;

  Şeyin değilinin değili, şeydir

  ~~P = P

  P->Q, P doğru, Q yanlış olduğunda yanlıştır

  ~(P->Q) = (P/\~Q)

  P/\Q, ya P, ya Q, ya da her ikisi yanlış olduğunda yanlıştır

  ~(P/\Q) = (~PV~Q)

  P/\Q, PVQ değişme özelliğine haizdir

  P/\Q = Q/\P

  PVQ = QVP

  O hâlde

  (P->Q) = ~(P/\~Q) = (QV~P)

  P = Q = A ise ' [Klasik] Mantık İlkeleri '

  (A->A) = ~(A/\~A) = (AV~A)


  Antik Yunan Filozofu ' philosophus Graecus antiquus ' Epicurus' dan mülhem, Şer Problemi " Epicuri dilemma /quaestiones disputatae de malo ":

  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi C3' te ne diyordu_?

  Kötülük Sorunu (Os. Mes'elei şer, Fr. Probléme du malî) En iyi olan Tanrıyla evrendeki kötülüğün uzlaştırılması sorunu... Alman düşünürü Leibniz, bu sorunda Tanrıyı savunmak için Théodicée'yi yazmıştır. İ.S. II. yüzyılda yaşamış Lactantius adlı bir kilise babası, yüzyıllar boyunca süren bu çelişmeyi şöyle açıklar: Tanrı, kötülükleri, dünyamızdan ya atmak istiyor da atamıyor, ya atabiliyor da atmak istemiyor, ya ne atabiliyor ne de atmak istiyor. Bu konuda başka bir durum olamaz. Atmak istiyor da atamıyorsa, bu güçsüzlüktür ki Tanrılığa yakışmaz. Atabiliyor da atmak istemiyorsa bu kötülüktür ki Tanrılığa yakışmaz. Ne atabiliyor, ne de atmak istiyorsa bu hem güçsüzlük, hem kötülüktür ki, Tanrılığa hiç yakışmaz. Atabiliyor ve atmak istiyorsa —ki Tanrılığa yakışan budur— acaba niçin atmıyor?.. Bu soru, ortaçağın dinci düşünürlerini bir hayli kıvrandırmıştır.

  Filozof Epicurus' un şiirsel & felsefi biçeminden sembolik mantık formülüne dönüştürelim de bir görelim bakalım " başka bir durum " var mı yok mu_?

  ~(P -> Q) atmak istiyor da atamıyor

  ~(~P -> ~Q) atabiliyor da atmak istemiyor

  ~(~P -> Q) ne atabiliyor ne de atmak istiyor

  ~(P -> ~Q) atabiliyor ve atmak istiyor

  İspat:

  ;................................................. .................................................. ..........................................

  N.B.:

  P V Q

  _ P ve Q, doğru ise; P V Q yanlıştır.

  _ P doğru, Q yanlış ise; P V Q doğrudur.

  _ P yanlış, Q doğru ise; P V Q doğrudur.

  _ P ve Q, yanlış ise; P V Q yanlıştır.

  ;................................................. .................................................. ..........................................

  Filozof Epicurus' un şiirsel & felsefi biçeminin önermesel formu nedir_?

  ~(P -> Q) V ~(~P -> ~Q) V ~(~P -> Q) V ~(P -> ~Q)

  ~[~(P -> Q) -> ~(~P -> ~Q)] V ~[(P -> Q) -> (~P -> ~Q)] V ~[~(~P -> Q) -> ~(P -> ~Q)] V ~[(~P -> Q) -> (P -> ~Q)]


  (~(P -> Q) -> ~(~P -> ~Q)) <-> (P -> Q)

  ((P -> Q) -> (~P -> ~Q)) <-> (~P -> ~Q)

  (~(~P -> Q) -> ~(P -> ~Q)) <-> (~P -> Q)

  ((~P -> Q) -> (P -> ~Q)) <-> (P -> ~Q)


  [~(P -> Q) V ~(~P -> ~Q)] V [~(~P -> Q) V ~(P -> ~Q)]

  ~[(P -> Q) /\ (~P -> ~Q)] V ~[(~P -> Q) /\ (P -> ~Q)]

  [(P -> Q) -> ~(~P -> ~Q)] V [(~P -> Q) -> ~(P -> ~Q)]


  ~(P <-> Q) V ~(~P <-> Q)

  ~[~(P <-> Q) -> ~(~P <-> Q)] V ~[(P <-> Q) -> (~P <-> Q)]


  (~(P <-> Q) -> ~(~P <-> Q)) <-> ~(~P <-> Q)

  ((P <-> Q) -> (~P <-> Q)) <-> (~P <-> Q)


  ~~(~P <-> Q) V ~(~P <-> Q)

  (~P <-> Q) V ~(~P <-> Q) ' Tautologia '

  Filozof Epicurus haklıdır. Elhasıl_? Yok. " Bu konuda başka bir durum olamaz "


  İşte, ispat budur. : )

  Ne var ki ne ' bay Dawkins' in iddialarının aksine ' Ortak Atalardan Türeme Hipotezi ' Descendentiae de Antecessoribus Communibus Hypotheticis ' ne de Şer Problemi, şu ya da bu yönde ispatlanabilir, zira ilki formel olmayanlara, diğeriyse Metafiziğe ' Metaphysica ' aittir ' ki Metafizik öncüllerden Metafizik olmayan bir hüküm elde edilemez, böyle bir şey imkânsızdır '.


  ;................................................. .................................................. ..........................................

  Uzak geçmişten günümüze tüm dostlarımız için:
  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 3. #203
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostumuz Victoryv için:

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 4. #204
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostumuz Fındıkfındık için:

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 5. #205
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostumuz Anthis için:

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 6. #206
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostumuz Melange için:

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 7. #207
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostumuz Darkmalt için:  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 8. #208
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 9. #209
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 10. #210
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,183
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

FACEBOOK'TA PAYLAŞ

Konuya Mesaj Yazanlar: 9

profesyonel web tasarım
© Copyright 2021. Tüm Hakları Saklıdır. Çizgili Kitap | Çizgili Kitap Forum Kuralları