Konu: Çizgiromanlarda enteresan kareler...

 1. #141
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu  Alıntı machine_code Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


  Galad ne diyordu_?


  Kitapta... Golnor'un geçmişi, şu anı ve geleceği yazar. Ayrıca içinde korkunç büyüler anlatılır...

  Golnor'da zaman kavramı sizinkinden farklıdır.

  Esrarengiz Kitap - XI

  M. Bruce - S. Barbone' nun Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele adlı eserindeki " Diodorus Cronus'un Temel Argümanı " başlıklı makalede, Ludger Jansen tarafından, ne deniliyordu_?


  Bunlar, Temel Argüman'ın ortaya koyduğu türden bir başlangıç noktası gibi görünüyor. Aşağıdaki üç önerme karşılıklı olarak birbiriyle çelişiyor: "Her geçmiş hakikat zorunludur"; "Olanaksız olan, olanaklı bir şeyden kaynaklanmaz" ve "Olanaklı şey, gerçekleşmeyen ve gerçekleşmeyecek olandır. " Diodorus bu çatışmayı gördü ve "Gerçekleşmeyen ve gerçekleşmeyecek olan olanaklıdır" sonucuna ulaşmak için ilk ikisinin inandırıcılığından yararlandı. (Epiktetos, 38A)

  P1. Eğer a olmakta ya da olmuş olan ise, o zaman a'nın olmakta ya da olmuş olan olması zorunludur.

  C1. Eğer a olmakta ya da en azından bir kez olmamış olan ise, o zaman a'nın olmakta olan ya da her zaman olmuş olan olması olanaklı değildir (karşı konum, P1).

  P2. Eğer a zorunlu olarak B anlamına geliyorsa ve a olanaklıysa, o zaman B de olanaklıdır.

  C2. Eğer a zorunlu olarak B anlamına geliyorsa ve B olanaklı değilse, o zaman a de olanaklı değildir (karşı konum, P2).

  P3. Olanaklı ama ne gerçekleşen ne de gerçekleşecek bir önerme, p vardır (reductio için varsayım).

  C3. p olanaklıdır (basitleştirme, P3).

  C4. p ne gerçekleşiyor ne de gerçekleşecektir (basitleştirme, P3).

  P4. Eğer p ne gerçekleşiyor ne de gerçekleşecekse, o zaman p'nin gerçekleşecek olması gerçekleşmez ya da en azından bir kez gerçekleşmemiştir (zaman mantığı).

  C5. p'nin gerçekleşecek olması gerçekleşmez ya da en azından bir kez gerçekleşmemiştir (modus ponens, C4, P4).

  C6. p'nin gerçekleşecek olmasının gerçekleşmesi ve gerçekleşmiş olması olanaklı değildir (modus ponens, C1, C5).

  P5. p, p'nin gerçekleşecek olmasının şimdi gerçekleşmesi ve her zaman gerçekleşmiş olması anlamına gelir (zaman mantığı).

  C7. p olanaklı değildir (modus ponens, birleştirme, C2, P5, C6).

  C8. Olanaklı ama ne gerçekleşen ne de gerçekleşecek olan önerme yoktur (reductio, P3-C7).

  Ergo, Diodorus' a göre;

  _ olanaklı, ya doğru olan ya da doğru olacak olan,

  _ olanaksız, yanlış olan ve doğru olmayacak olan,

  _ zorunlu, doğru olan ve yanlış olmayacak olan,

  _ olumsal, ya yanlış olmuş olan ya da yanlış olacak olandır, ki

  __ hâl ve ati ile ilgili mümkün bir hâl, doğru ve bilfiil ise zorunlu, yanlış ve bilkuvve ise olanaksız olur.

  Hâlihazırdaki modal önermelerin modal operatörlerinin ' olanak operatörüne göre ' hâlleri de ' karşılaştırma için sunulabilir, ki ' şöyledir:

  _ olanaklı; olması olanaklı. ' Evrenin sonsuz olması olanaklıdır. '

  _ olanaksız; olması olanaklı değil. ' Evrenin sonsuz olması olanaklı değildir. '

  _ zorunlu; olmaması olanaklı değil. ' Evrenin sonsuz olmaması olanaklı değildir. '

  _ olumsal; olmaması olanaklı ve olması olanaklı. ' Evrenin sonsuz olmaması da olanaklıdır, olması da. '

  Her neyse. Hani zurna var ya, zurna, hah, işte onun zırt dediği yer nere_?

  M. Bruce - S. Barbone' nun Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele adlı eserindeki " Diodorus Cronus'un Temel Argümanı " başlıklı makalede, Ludger Jansen tarafından, ne deniliyordu_?


  "Temel argümanı" (ho kurieuôn logos), genellikle İÖ 4. yüzyıldaki Diyalektik Okul'un bir filozofu olan Diodorus Cronus'a atfedilir. Argümanın ismi muhtemelen kullanılan standart bir örnekten kaynaklanıyor ancak aynı zamanda içeriğindeki çok yönlülükten de geliyor: Bir üstat hakkındaki ustaca bir argümandı (bkz. Michael Psellus, Theologica, s. 3129-35). Aristoteles'in deniz savaşı argümanıyla birlikte (De lnterpretatione, s. 9) bu argüman, olanaklılık ve zorunluluk ile bunların geleceğin belirlenmesiyle ilgileri hakkındaki bir dizi tartışma arasında yer alır. Temel argümanı, sezgisel olarak geçerli üç düşüncenin mantıksal olarak uyumlu olmadıklarını ima etmektedir:

  Diodorus'un amacı, 3' ü çürütmek. yani "Sen bir ustasın" gibi bir ifadenin tutarsız olduğunu varsaymamın olanaklı olabileceğini göstermektir; doğru olsun ya da olmasın. Bu temelde Diodorus, olur ya da olacak gibi zamansal terimlerin olanaklı olarak nitelendirilmesini önerebiliyordu (Cicero, Kader üzerine 13; Boethius, On de lnterpretatione 234.22). Ancak bu, aynı zamanda bir "mantıksal determinizm" biçimine yol açar, çünkü eğer gerçekleşmemiş olanaklılıklar yoksa, her şey zorunludur. Ne var ki, Diodorus'un arkadaşı Diyalektikçi Panthoides ve diğer bazı diyalektikçiler 1'i reddetmek için 2 ile 3'ü ve Stoacı Chrysippus 2'yi reddetmek için 1 ile 3'ü kullanır. Bu tartışmadan önce Aristoteles, mutlak zorunluluğu (yani mantıksal hakikati) zamana göre zorunluluktan ayırarak bu üç düşünceyi de savunabilmişti. Çünkü yalnızca tekil geçmiş olaylar değişmezdir; onlar gelecekte olsalardı olumsal ve böylece zorunlu olmayan olurlardı, çünkü değişmiş olurlardı. Diodorus'un argümanının yapısı hakkında hiçbir antik kaynağa sahip olmadığımız gibi argümanın yapısının yeniden inşası oldukça kurgusaldır; ayrıca mantıksal gerilim ya da nitelikli zamansal mantık veya işaretli ya da işaretsiz nicelikleştirilmiş zamansal mantık gibi modern mantık sistemlerini kullanarak birbiriyle çatışan birkaç yeniden inşa önerilmiş durumdadır.

  Mazi, zaten zorunlu idi, lakin, hâle ve atiye ait doğru olan bir olanaklı önerme olamazsa, olanaklı ' mümkün ' modalitesi diye bir şey de olamaz, ki her şey zorunludur. : )

  Zira imkânsız, olumsuzluğun zorunluluğudur, olumsal ise ya mümkündür ya da mümkünün alt formudur, ki mümkün için geçerli olan, olumsal için de evleviyetle ' a fortiori ' geçerlidir, ki demek ki, olumsal diye bir şey de olamaz, &c.

  Zaman artıkça değişim artar, zaman azaldıkça değişim azalır ve limit olarak da zaman sıfıra yaklaşırsa değişim de sıfıra yaklaşır, ki bu da değişim zamanla doğru orantılıdır, i.e., zamanın bir fonksiyonudur demektir. Bir başka deyişle, değişim, zamanla ilişkili olduğundan hem olmayı hem de olmamayı gerektirir.*

  * Mazi, hâl ve ati, var olandan olana ya da var olmayandan olmayana değil, var olmayandan olana ya da var olandan olmayana doğrudur, ki bir zamanlar,

  mazi; ne mazi ne de ati idi, ki vardı, i.e., hâlde var olmayandır,

  hâl; ne mazi ne de hâl idi, ki var değildi, i.e., hâlde var olandır,

  ati; ne mazi ne de hâl idi, ki var değildi, i.e., hâlde var olmayandır.

  Öyleyse, hâlde, mazi ve ati var olan değilken hâl var olandır, ki diğerlerinden ayrılır.

  Demek ki_? Çelişki : )

  ' Klasik Mantık, çelişmezlik, Diyalektik Mantık, çelişki üzerinden hareket eder, ki ' Hüküm:

  _ Galad' ın iddiaları, ' çelişmezlik ilkesinden & mutlak hiçbir şey olmadığından ' ne Klasik Mantık ne de Diyalektik Mantık ile uyumludur, ki ne mantıklıdır ne tutarlıdır ne geçerlidir ne de doğrudur, ki hükümsüzdür.


  Galad' ın iddiaları " mantıksal determinizm & fatalizm " sebebi olan her şeyin zorunlu olduğu hâlde ' i.e. Diodorus mantığında ' geçerli olabilir mi ki_?

  İçtenlikleri hiçbir zaman azalmayan sevgili Fındıkfındık, ZaFrEsA, Hakan Alpin, Anthis, Victoryv, Melange ve uzak geçmişten günümüze tüm eski dostlarımız için:


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]


  Biraz zorlamalı da olsa, Mandrake bir başka. : )

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 2. #142
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  İçtenlikleri hiçbir zaman azalmayan sevgili Fındıkfındık, ZaFrEsA, Hakan Alpin, Anthis, Victoryv, Melange ve uzak geçmişten günümüze tüm eski dostlarımız için:


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]


  N.B.: Zorlamalı da olsa, Mandrake bir başka. : )


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 3. #143
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostlarımız için...

  ' 60 °C lik fark sayılmazsa ' Mandrake bir başka.  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 4. #144
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu  İçtenlikleri hiçbir zaman azalmayan sevgili Fındıkfındık, ZaFrEsA, Hakan Alpin, Anthis, Victoryv, Melange ve uzak geçmişten günümüze tüm eski dostlarımız için:

  N.B.: Biraz zorlamalı da olsa, Mandrake bir başka.

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 5. #145
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Hep endirekt hep endirekt nereye kadar_?

  " Bir başka " Mandrake bir kere de direkt olsun, değil mi ya_?


  Eski dostlarımız için:

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 6. #146
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostlarımız için:

  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]


  N.B.: Biraz zorlamalı da olsa, Mandrake bir başka. : )


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 7. #147
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu  İçtenlikleri hiçbir zaman azalmayan sevgili Fındıkfındık, Darkmalt, ZaFrEsA, Anthis, Prince, Victorvy, Melange, Aksamsefasi, Petranyus, Abolardis, Ornetorenk, Fearless07 ve uzak geçmişten günümüze tüm eski dostlarımız için:

  N.B.: Yukarıdakine göre sorun yok, lakin, soldakine göre, yatay 180°, dikey 90°' lik ' MSpaint' e göre her ikisi de 90° ' fark sayılmazsa ve de zorlamalı da olsa, Mandrake bir başka. : )


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 8. #148
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostlarımız için:


  N.B.: Teksas ve Tommiks diyebiliriz bir nevi. : )


  N.B.: Mandrake bir başka.


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 9. #149
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostlarımız için:

  N.B.: Mandrake bir başka.


  [Yeni üye olduysanız üye onayınızı bekleyiniz ya da üye olmak için TIKLAYINIZ.]

  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

 10. #150
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  357

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,121,184
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,826
  Beğenilmiş
  1,603
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Eski dostlarımız için:
  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...

FACEBOOK'TA PAYLAŞ

Konuya Mesaj Yazanlar: 9

profesyonel web tasarım
© Copyright 2021. Tüm Hakları Saklıdır. Çizgili Kitap | Çizgili Kitap Forum Kuralları