Konu: Tarkan ve Büyücü Goşha

 1. #1
  Ç. R. Düzenleme
  Üyelik Tarihi
  Nov 2015
  Mesajlar
  346

  Seviye: 37 
  Tecrübe: 1,079,026
  Sonraki Seviye: 1,209,937

  Beğenmiş
  1,742
  Beğenilmiş
  1,580
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Tanrının kırbacı ' Flagellum Dei ' lakaplı Hun İmparatoru ' Rex Hunnorum ' Attila' nın fedaisi ' Sicarium ' Tarkan' ın serüvenlerinde, Altın Madalyon pek çok defa bahis konusu edilir...

  Exempli Gratia:

  Tarkan - Gümüş Eyer ' Argentum Sella '

  Tarkan - Altın Madalyon ' Clipeus Aureus '

  _ Her iki serüvende de bir intikam ' ilkinde Alanlılarla ' Alani ' Hunlular ' Hunni ', yekdiğerinde ise, Bizanslılarla ' Byzantina ' Hunlular arasında ' söz konusudur...

  _ İlkinde gümüş eyer daha baskın olmakla birlikte, her ikisi de ' farklı biçimlerde de olsa ' altın madalyonla ilişkilidir...

  Fakat biz sadece ilk maceradaki bazı enteresanlıkları dile getirmekle yetinmek istiyoruz...

  Alan beyi ' Dominum Alanum ' Kostok, yiğit Altar' ın kalesine, Akatzir Prensesi ' Principissam Agathyrsum ' olarak tanıtılan çok güzel bir kadınla ' Büyücü Goşha ' birlikte gelir... Büyücü Goşha, yiğit Altar' ın oğlu Tan' a ' görünüşte kendi sevgilisi yerine kendisine avladığı geyiği sunmasından dolayı, gerçekte ise nişanlısını terk ettirtmek için ' ona ' olasılıkla bir altın madalyon olan ' büyülü bir kolye takar ve Tan' ı etkisi altına alır,... etc,... etc...

  Dikkat edilirse, burada, Büyücü ' Maga ' Goşha' nın kolyesi, Antik Babil ve Mısır' da ' in Aegypto et Babylone Antiquis /ad Aegyptum et Babylonem Antiquas ' kullanılan muskaların ' Amuletorum ' bir nevi zıttı konumundadır, çünkü, orada, kötücül güçlerden sakınmak için kullanılırken, burada, kötücül güçlere davetiye çıkartılmaktadır, fakat bir yandan da, adeta, gece orjilerinde ' Noctibus Orgiis ' cadıların şehvetlerinin ' Luxuriarum Maleficarum ' bir ürünü olan şeytani bir Viaticum gibidir, çünkü, XI. yüzyılda, Saint-Père de Chartres Manastırı' ndan Paul adlı bir keşişe göre, bu Viaticum o kadar tehlikeliydi ki " küçük bir miktar da olsa, ondan alan kişi, kötülüğün ölümcül içkisiyle zehirlenmiş olduğundan zihnini sapkınlıktan başka bir şeye yöneltemez olur " du...

  Yiğit Altar, bu, güzeller güzeli Akatzir Prensesi' ne neden güvenebilmiştir_?... ' Kalesine, ülkesi fethedilen bir kavmin beyi, her ne kadar güzel olsa da neticede yabancı bir kadınla geliyor ve bu kadın ' nişanlı olmasına rağmen ' oğlu ile kesişiyor, kolye takıyor, açıkçası ve kısacası flört ediyor ve yiğit Altar ise, bütün bunlara neredeyse göz yumuyor, hatta onaylıyor... Doğrusu enteresan... '

  Çünkü Eski Türk Yazıtlarında ' Bolbollar ' ne deniliyordu_?...

  Tabığaç Budunqa:

  Begilik urı oğlın qul boltı ' qıltı ', esilik qız oğlın kün boltı ' qıltı '. Türük begler Türük atın ıtı Tabığaçğı begler Tabığaç atın tutupan, Tabığaç qağanqa körmis, elig yıl isig-küçig birmis ' -ş '.

  Çin Milletine:

  Bey olmaya layık erkek oğulların hizmet ettiler ve nişanlı kız oğullarını kedere boğdular. Türk beyleri Türk adındansa ' adı yerine ' Çindeki beylerin ' Çin adlarını tutmak suretiyle ' Çin Hakanına tabi olmuş, elli yıl güç ve imanlarını boşu boşuna harcamışlar.


  Peki bütün bunlara rağmen, sonuç ne olmuştu_?... ' Bolbollar, hiçbir zaman unutulmaması gerekenleri, adeta bir ders gibi anlatıyor... '

  Bunça isig-küçig birtükgerü ' birtükirü ' saqınmatı, " Türük budun ' budunuğ ' ölüreyin, uruğsıratayın! " tir ermis ' -ş ', yoqadu barır ermis!

  Çünkü, iman ve güçlerini ' Çinlilere ' bunca vermiş olmalarına rağmen, ' Çinliler ' " Türk Kavmini öldürün, imha edin " der imiş!, bu derece ileri gider imiş!


  Peki aslen ve gerçekten ve hakikaten ne yapılması gerektiğini, Çinliler, ' yazılarında ' çok güzel özetlemiyorlar mı ki_?... : )

  " Sse-Kin (A.D. DLXXV) ' Kül-Tigin... Bizans tarihçisi ' Historicus Byzantinus ' Menander Protektor' a göre, Sizabulos ' ölünce, onun inisi T'a-po Qa-ğan ' Bizans kaynaklarına göre Tardu ' halefi oldu. Sse-Kin zamanından beri T'u-küe devleti ' Türük-Bil... Türk yönetimi, türlü çağlarda türlü sınırları olmuş devletler topluluğu... ' gittikçe daha bay ' zengin ' ve daha kuvvetli oldu. Onlar Çini ezip geçmek istiyorlardı. " (Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, pagum XIII.)

  Peki bu Bolbollara rağmen, yiğit Altar, bu, güzeller güzeli Akatzir Prensesi' ne neden güvenebilmiştir_?... Bunun nedeni bazı tarihsel nedenlerdendir... Örneğin, batılı kaynaklara göre,...

  _ ' Bir Bizans tanımlaması olan ' Akatzirler, Avrupa Hunları' na bağlı Ağaçeri Türk boylarıdırlar...

  _ Akatzirler, İskitlerdir ' Scythae '

  Aşağıdaki metinler, Yunanlıların ' Graecorum ' Türklere " İskit " dediklerini kanıtlar...

  " Dareios ' Darius I /Rex Persarum ', Babili aldıktan sonra (DXXI a.C.n.), İskitlere karşı savaş açtı. " (Herodotus III /CL, IV /I)

  Taryat ve Şine Usu Gölü yazıtları olmak üzere iki Bolbol bırakan büyük Türk kumandanı ve tarih yazarı Önre Bına Başı' nın (? a.C.n.- CCCCXCIII a.C.n.), Tutuq Baş ' Çanakkale ' savaşını (DXVI a.C.n.), Herodotus " Şu ulaştığımız dönemden ' yani DXIV a.C.n. ' iki yıl önce ' yani DXVI a.C.n. ' Miltiades İskitlerin önünden kaçmıştı. Çünkü Kral Dareios' un kışkırtmış olduğu İskit göçebeleri Chersonesos' a ' Chersonesus /Gelibolu Yarımadasına ' kadar inmişlerdi. " (Herodotus VI /XL) şeklinde açıklıyor...

  Büyük İskender ' Alexander Magnus /Rex Macedonum ' Türkistan seferinde At-Uquz Oğuz ' At-Oy Bil oğuzları... At-Oy Bil, İdil-Oralda, MDXVII a.C.n.' da kurulmuş olan Birleşik Türk Devletidir... ' egemenliğindeki Sır-Daryayı geçmek ister... Oğuzlar karşı koyarlar ve Türk ordularının başkumandanı Qanım Buğa' nın yaptığı uyarı üzerine, Büyük İskender askerlerini geri çeker... Büyük İskender tarihini yazan Droysen, aynı olayı anlatırken, Oğuzlara " İskit " diyor...

  " Bu arada İskit ' yani At-Uquz Oğuz ' güruhları hala nehrin karşı sahilinde toplanmış halde idiler. Harbe davet eder gibi, karşı tarafa ok atıyor, caka satarak gürültü yapıyorlardı: Ecnebiler herhalde İskitlerle harbetmeyi göze alamazlardı, eğer cesaret ederlerse, Fars korkakları ile çöl oğulları arasındaki farkı öğrenmiş olacaklardı. Alexander akıntıyı geçmeye ve onlara hücum etmeye karar verdi, fakat kurbanlar ona hiçte iyi işaret vermediler.

  Hücumda vahşi oldukları kadar, zamanında geri çekilmesini de iyi bilen İskitler onları, kısa bir zaman içinde, her taraftan kuşattılar,...çok az sayıda olan Makedonyalılara ağır bir darbe indirdiler. "


  Haliyle her iki durumda da, ' yiğit Altar açısından ' herhangi bir sorun oluşturmayacağı aşikardır...  Artık Büyücü Goşha' ya gelebiliriz... Eski Türk Yazıtlarında ' Inscriptionibus Turcarum Antiquorum ' ne diyordu_?...

  Bes cigirmi yaşamawa tabığaç, qanqa barıwıma, er-erdimim üçün alıppun altun kümüsig, egrit ba, elte küçi qazğanıwıma, ceti böri ölürdim a, barsığ kökmekig ölürmedim a!

  On beş yaşımı bulunca, Hana vardığımda, erdemim için almış bulunmaktayım onun altın madalyonunu. Bu şekilde, ilimde güç kazandım, çünkü ' öldürdüğüm geyikler dışında ' yedi kurt da öldürmüş bulunuyorum.


  Yani yedi kurt öldürmeyi başarabilmiş olan kahramanımız on beş yaşında bir çocuktur ve bu erliği dolayısıyla hanı tarafından mükafatlandırılmış bulunuyor...


  Nota Bene :

  Sanal alemde bu yazıt ' önyüz ve sağyanı ile birlikte ' aşağıdaki şekilde sunulmaktadır...

  * II/07 begre yazıtı(önyüz/a)

  Tör Apa'dır adım.

  .....................................

  .....................................

  (71/481)


  ** II/09 begre yazıtı(sağyan/d)

  On beş yaşında
  Çin Hanı'na vardım.

  .....................................

  .....................................

  (73/483)


  * Metinde Tör-Apa içreki bun ' Ben Tör-Apa mensubuyum ' denmektedir ki, bundan " Tör Apa'dır adım " manasını çıkartmak mümkün değildir...

  ** Türk dilleri hakkında geniş çaplı araştırmaları olan W. Radloff, Çin kaynaklarının A.D. DCXLVIII yılında Qırğızların Çine bir elçi göndermiş olduklarını kaydetmelerinden ve " tabığaç, qanqa barıwıma " cümlesinden dolayı bu elçinin Tör-Apa olduğunu söylemekte ve bu şekilde Ulu-Kem yazıtları için bir antuyus ' tarih ' tespit etmektedir... Halbuki bu cümledeki tabığaç sözü, Tabığaç ' Çin ' anlamında değil, tapqaç ' bulunca ' anlamındadır...


  Kayıp paylaşımlarımızdan...

  Yazıyı beğendikleri ifade ederek bizi taltif eden, fosil, fındıkfındık, hodjabal, merakliokur, palio68, savataged' e çok teşekkür ediyoruz...


  İ ç t e n l i k l e...

  Sevgiyle...
  Konu machine_code tarafından (25.08.20 Saat 04:26 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Çizgili Kitap
  Üyelik Tarihi
  Dec 2015
  Mesajlar
  2,511

  Seviye: 48 
  Tecrübe: 7,731,734
  Sonraki Seviye: 8,476,240

  Beğenmiş
  3,293
  Beğenilmiş
  3,585
  Adı Geçen
  0 Konu
  Etiketlendiği
  0 Konu
  Çizgi romanlarda gördüğüm büyücüler hep çirkindi..Bu Goşha ne güzelmiş..Keşke bütün büyücüler böyle olsa..Paylaşımın ve aydınlatıcı bilgilerin için teşekkürler machine_code..

FACEBOOK'TA PAYLAŞ

Konuya Mesaj Yazanlar: 1

profesyonel web tasarım
© Copyright 2021. Tüm Hakları Saklıdır. Çizgili Kitap | Çizgili Kitap Forum Kuralları